Project Description

Το πρόγραμμα σπουδών στην Διαχείριση Αθλητισμού διδάσκει την οργάνωση και διαχείρηση αθλητικών και μηχανοκίνητων δραστηριοτήτων, με στόχο τον συντονισμό και τη διαχείριση περιορισμένων ανθρωπίνων και υλικών πόρων, καινοτόμων τεχνολογιών και μέσων επικοινωνίας για την αποτελεσματική παραγωγή και ανταλλαγή αποτελεσματικών αθλητικών υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναλύσουν σχετικά με την εγκατάσταση και την οικονομική διαχείριση των αθλητικών επιχειρήσεων, των ενώσεων, τις μεθοδολογίες σύνδεσης συγκεκριμένων λειτουργικών περιοχών (παραγωγή, έρευνα, ανάπτυξη, μάρκετινγκ, οργάνωση, σχεδιασμός) με τα θέματα που τα στελέχη πρέπει να αντιμετωπίσουν σε πολλά ανταγωνιστικά πλαίσια. Στην εξέλιξη που επηρεάζει τον αθλητικό τομέα, οι ιδιωτικές και δημόσιες προσφορές πρέπει να διαχειριστούν μια νέα πολυπλοκότητα που συνεπάγεται την παροχή επαρκών υπηρεσιών στη ζήτηση, αλλά και την αύξηση της διαδικασίας ανάκτησης των οικονομικών πόρων που εξασφαλίζει τη συνεχή προσφορά, γνωρίζοντας τα κύρια συστήματα της λογιστικής και του προϋπολογισμού. Οι απόφοιτοι πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται οργανισμούς και να κατανοούν τη λειτουργία τους, ιδίως:

 • τη βάση αξιολόγησης των σχέσεων μεταξύ ατόμων, ομάδων και οργανισμών, δηλαδή θεωρίες και μοντέλα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 • τα στοιχεία για την κατανόηση του σχεδιασμού των οργανισμών με στόχο την επίτευξη σαφώς καθορισμένων αποτελεσμάτων.
 • μια ερμηνευτική ανάλυση των σύγχρονων θεωριών για την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική εξέλιξη.
 • να κατανοήσουν τη λειτουργία των οργανώσεων σε αθλητικές πραγματικότητες, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, καθώς και άλλες οργανωτικές πραγματικότητες όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες, γυμναστήρια κλπ.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (διδασκαλία, εργαστήρια, τελική διατριβή) μετριούνται σε μονάδες (ή ECTS) που πιστοποιούν τη δέσμευση του σπουδαστή. Το Σύστημα Credits έχει εισαχθεί για να διευκολύνει τις ανταλλαγές σπουδαστών μεταξύ των πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένων των ξένων, και να αναγνωρίσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η μαθητεία, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν το συνηθισμένο πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα) + (τελική εξέταση). Συνεπώς, η εκχώρηση των πιστωτικών μονάδων δεν συνεπάγεται την απώλεια των βαθμών για το έργο που επιτελείται και την επιτευχθείσα μάθηση. Σύμφωνα με την πανεπιστημιακή παράδοση, ο υψηλότερος βαθμός για τις εξετάσεις εκφράζεται με 30/30, ενώ ο υψηλότερος τελικός βαθμός εκφράζεται με 110 cum laudem. Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε κάθε δραστηριότητα αναφέρεται στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες περιόδων άσκησης συμπληρώνουν την περίοδο κατάρτισης.

 • Σε πτυχιούχους ΑΕI, ΤΕΙ, κολλεγίων
 • Σε πτυχιούχους άλλων επιστημών
 • Σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν αυτόνομα το επάγγελμα τους
 • Σε όσους στοχεύουν να συνδέσουν προηγούμενες σπουδές
 • Σε επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν συγκεκριμένη εξειδίκευση
 • Σε όσους στοχεύουν σε ανώτερες & ανώτατες θέσεις εργασίας
 • Σε όσους επιθυμούν καριέρα στην εγχώρια και διεθνή αγορά
 • Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο).
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΟΛΕΓΙΟΥ (επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο)και αναλυτική βαθμολογία αυτού.
 • Μεταφρασμένοι τίτλοι στην Αγγλική ή Ιταλική γλώσσα (επίσημη μετάφραση)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συστατική Επιστολή
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου με άδεια παραμονής
 • 4 Φωτογραφίες διαβατηρίου
1ο έτος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες
Μέθοδοι και Διδακτικές των σωματικών δραστηριοτήτων 10
Οικονομία των Επιχειρήσεων 15
Τεχνολογία της Πληροφορίας για τον Αθλητισμό 10
Διοίκηση Ομαδικών Αθλημάτων 10
Διοικητικό Δίκαιο για τον Αθλητισμό 15
2ο έτος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες
Μέθοδοι και Τεχνικές Διδασκαλίας στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό 15
Διοίκηση Αθλητικών Εταιρειών 15
Ιατρικές Στατιστικές 5
Μάθημα επιλογής 10
Περαιτέρω γλωσσικές γνώσεις 3
Πρακτική Άσκηση Κατάρτισης και Προσανατολισμού 5
Πτυχιακή 12

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε Διδακτορικό Επίπεδο  (Phd)

Μπείτε κι εσείς στο Open University Ιταλίας με ένα κλικ

Ζητήστε μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε πληροφορία.