Project Description

Στη σύγχρονη εποχή οι Επιχειρήσεις Μόδας δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ταχεία μεταβλητότητα της τεχνολογίας καθώς και τον υψηλό βαθμό αστάθειας, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πρωταρχικό μέλημα των  Οργανισμών Μόδας  αποτελεί η επιβίωσή τους και η ανάδειξή τους σε φορείς που αντεπεξέρχονται με επιτυχία την πρόκληση επίτευξης υψηλού βαθμού ανταγωνιστικής ικανότητας. Στην επιδίωξη αυτή, αποφασιστικός αρωγός μπορεί να αποδειχθεί το εργαλείο του Μάνατζμεντ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόκτηση από τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές συμπαγών γνώσεων και σύγχρονων απόψεων αναφορικά με το Μάνατζμεντ των Οργανισμών Μόδας, αποτελεί την κύρια επιδίωξη του προγράμματος. Ειδικότερα, το πρόγραμμα  πραγματεύεται τις θεμελιώδεις λειτουργίες του Μάνατζμεντ Μόδας ,τις βασικές έννοιες του στελέχους, της επιχείρησης και των μορφών της, καθώς και των συνασπισμών που αυτές συγκροτούν. Αναλύονται διεξοδικά οι κλασικές λειτουργίες: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και θα είναι ικανός να:

 • Αξιολογεί την αποστολή, τους στόχους και τους σκοπούς ενός οργανισμού Μόδας.
 • Διακρίνει το management ως θεσμό και ως διαδικασία στις επιχειρήσεις Μόδας
 • Αναγνωρίζει και αξιολογεί τον κλασικό και σύγχρονο τρόπο διοικητικής σκέψης.
 • Αναλύει σε βάθος το περιεχόμενο των διαφορετικών μοντέλων του Μάνατζμεντ.
 • Κατανοεί τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού στελέχους για την βιομηχανία Μόδας.
 • Κατανοεί τον ρόλο και τη σημασία της φιλοσοφίας που διέπει έναν Οργανισμό Μόδας.
 • Κατανοεί τον ρόλο και τη σημασία της επιχειρησιακής ηθικής για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.
 • Διακρίνει τις διάφορες μορφές επιχειρήσεων και Οργανισμών Μόδας.
 • Κατανοεί τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού-προγραμματισμού για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας στ χώρο της Μόδας
 • Κατανοεί και να αξιολογεί τις στρατηγικές σε εταιρικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρησιακών μονάδων.
 • Κατανοεί την σημασία, το περιεχόμενο και τις μορφές Οργάνωσης.
 • Κατανοεί την σημασία και τις δραστηριότητες της λειτουργίας της Στελέχωσης.
 • Κατανοεί την λειτουργία της Ηγεσίας ως εργαλείου βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου παράγοντα.
 • Κατανοεί την αναγκαιότητα της λειτουργίας του Ελέγχου και των εφαρμογών της.
 • Κατανοεί την Διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων στο χώρο εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με το Μάνατζμεντ επιχειρήσεων και Οργανισμών Μόδας
 • Αναπτύξουν ένα πολυσχιδές εργαλείο Μάνατζμεντ Μόδας το οποίο θα είναι ικανό να εξατομικεύεται και να είναι προσαρμοζόμενο στις ειδικές περιστάσεις που διέπουν τη λειτουργία κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης-οργανισμού.
 • Αναπτύξουν ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών, όπως ο καταιγισμός ιδεών, καθώς και μέσα από την αξιοποίηση της δυναμικής των ομάδων.
 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στους παρακάτω τομείς:
  • Διαχείριση Οίκων Μόδας
  • Marketing Επιχειρήσεων Μόδας
  • Διευθυντικά Στελέχη Οίκων Υψηλής Ραπτικής
  • Διαμορφωτές τάσεων μόδας Διεθνώς
  • Στελέχη περιοδικών Μόδας.
 • Σε πτυχιούχους ΑΕI, ΤΕΙ, κολλεγίων
 • Σε πτυχιούχους άλλων επιστημών
 • Σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν αυτόνομα το επάγγελμα τους
 • Σε όσους στοχεύουν να συνδέσουν προηγούμενες σπουδές
 • Σε επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν συγκεκριμένη εξειδίκευση
 • Σε όσους στοχεύουν σε ανώτερες & ανώτατες θέσεις εργασίας
 • Σε όσους επιθυμούν καριέρα στην εγχώρια και διεθνή αγορά
 • Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο).
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΟΛΕΓΙΟΥ (επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο)και αναλυτική βαθμολογία αυτού.
 • Μεταφρασμένοι τίτλοι στην Αγγλική ή Ιταλική γλώσσα (επίσημη μετάφραση)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συστατική Επιστολή
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου με άδεια παραμονής
 • 4 Φωτογραφίες διαβατηρίου
Μάθημα
ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
BRANDING
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ MARKETING.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΔΑΣ
LAND LAB
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑIA ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ

*Προσθήκη νέων υπό αξιολόγηση  μαθημάτων

Μπείτε κι εσείς στο Open University Ιταλίας με ένα κλικ

Ζητήστε μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε πληροφορία.